Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Alıcı ile Satıcı arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesinin Hükümleri, Koşulları ve Maddeleri mesafeli satış sözleşmesi

En son 6 Ocak 2023 tarihinde düzenlendi.

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar çerçevesinde aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır.

 1. ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan böyle “ALICI” olarak anılacaktır)
 • AD SOYAD:
 • ADRES:
 1. “SATICI”; (sözleşmede bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)
 • AD SOYAD:
 • ADRES:

ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşme konusu kişinin siparişi onaylaması durumunda sipariş bedelini ve varsa kargo ücreti, vergi gibi ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında, sözleşmenin tamamında yer alan ve aşağıda yazılı olan terimler, belirtilen tanımlara sahiptir:

 • Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
 • BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
 • YASA: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
 • YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)
 • HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan veya yapılması taahhüt edilen malın tedariki dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
 • SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya sağlayıcı adına hareket eden şirketi,
 • ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya bunlardan yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • SİTE: SATICI’nın internet sitesini,
 • SİPARİŞ VEREN: SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden bir mal veya hizmeti talep eden gerçek veya tüzel kişiyi,
 • TARAFLAR: SATICI ve ALICI,
 • SÖZLEŞME: SATICI ile ALICI arasında akdedilen işbu sözleşme,
 • MAL: Alışverişe konu olan taşınır mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, nitelikleri ve satış fiyatı aşağıda belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI’nın SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda belirtilen;

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için ilan edilen fiyatlar, belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.SATICI BİLGİLERİ

 • Ünvan
 • Adres
 • Telefon
 • Fax
 • Eposta

ALICI BİLGİLERİ

 • Teslimatçı
 • Teslimat adresi
 • Telefon
 • Fax
 • Eposta/Kullanıcı Adı

6.SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

 • Ad/Soyad/Ünvan
 • Adres
 • Telefon
 • Fax
 • Eposta/Kullanıcı Adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜN BİLGİLERİ

7.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmet’in temel nitelikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Kampanya satıcı tarafından organize ediliyorsa ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihi bitene kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için ilan edilen fiyatlar, belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün AçıklamasıParça(lar)Birim fiyatara toplam
(KDV dahil)
Toplam:
 • Ödeme Yöntemi ve Planı
 • Teslimat adresi
 • Delivery Person
 • Teslimatçı
 • Fatura Adresi
 • Sipariş tarihi
 • Teslim tarihi

7.4.  Ürün kargo bedeli olan kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır.

8. FATURA BİLGİLERİ

 • Ad/Soyad/Unvan
 • Adres
 • Telefon
 • Fax
 • E-posta/kullanıcı adı
 • Fatura teslimi: Fatura, siparişin teslimi sırasında siparişle birlikte fatura adresine teslim edilecektir.

9. GENERAL PROVISIONS

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. elektronik ortam. Alıcı; Ön Bilgileri elektronik ortamda teyit ederek, SATICI’nın ALICI’ya vereceği adresi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce, siparişi verilen ürünlerin temel özelliklerini, ürünlerin fiyatını elde ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. vergiler, ödeme ve teslimat bilgileri dahil olmak üzere doğru ve eksiksiz.

9.2. Sözleşme konusu her ürün, ALICI’nın yerleşim yerine uzaklığına bağlı olarak internet sitesi ön bilgiler bölümünde belirtilen süre içinde ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. 30 günlük yasal süreyi aşamaz. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi halinde ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, garanti belgeleri, varsa kullanım kılavuzları, iş için gerekli bilgi ve belgelerle birlikte teslim etmeyi ve gerekli işi yerine getirmeyi taahhüt eder. standartlara uygun, standartlara uygun, sağlam, her türlü kusurdan ari olarak. SATICI, işin ifası sırasında dikkatli ve öngörülü hareket etmeyi, hizmet kalitesini korumayı ve artırmayı, gerekli özen ve dikkati göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşme konusu ifa yükümlülüğü sona ermeden önce ALICI’ya bilgi vermek ve açık onayını almak şartıyla eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansız olması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini ve bedelinin tamamını en geç 30 gün içinde ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 14 gün.

9.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, sözleşme konusu ürün bedelinin herhangi bir nedenle ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

9.7. ALICI’ya ait kredi kartının, sözleşme konusu ürünün kendisine tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız olarak kullanılması sonucunda, sözleşme konusu ürünün ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa. ALICI, sözleşme konusu ürünü 3 gün içinde nakliye masrafları SATICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradeleri dışında gelişen, öngörülemeyen ve sözleşme konusu ürünün iflasına engel olan ve/veya geciktiren mücbir sebepler nedeniyle sözleşme konusu ürünün süresi içinde teslim edilememesi halinde durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. tarafların yükümlülüklerinin yerine getirilmesi. ALICI ayrıca SATICI’dan siparişin iptalini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya engel ortadan kalkana kadar teslimat süresinin ertelenmesini talep etme hakkına sahiptir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde, ALICI’nın nakit olarak yaptığı ödemelerde ürün bedeli 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden itibaren 14 gün içinde ürün tutarı ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI’nın hesabına yansıması için ortalama 2 ila 3 hafta sürebilir, sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9.ALICI’nın siteye kayıt formunda belirttiği veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla SATICI’ya ait adresi, e-posta adresi, kara ve cep telefonu hatları ile diğer iletişim bilgileri, iletişim, pazarlama, bilgilendirme ve sair amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkına sahiptir. ALICI işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Mal/hizmetin tesliminden sonra özenle korunması sorumluluğu ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile siparişte kullanılan kredi kartı hamili aynı kişi değilse veya ürün ALICI’ya teslim edilmeden önce siparişte kullanılan kredi kartıyla ilgili bir güvenlik açığı tespit edilirse SATICI, kimlik ve iletişim bilgilerini sağlamakla yükümlüdür. kredi kartı hamilinin bilgileri, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresi. veya ALICI’dan kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna dair yazı ibraz etmesini talep edebilir. ALICI, talebe konu bilgi/belgeleri temin edene kadar sipariş dondurulacak olup, yukarıda belirtilen taleplerinin 24 saat içinde karşılanmaması halinde SATICI’nın siparişi iptal etme hakkı saklıdır.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığından kaynaklanan tüm zararlarını derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. nakit ve tam.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kamu düzenini bozacak, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, hukuka aykırı amaçlarla, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üye, başkalarının hizmetlerden yararlanmasını engelleyen veya zorlaştıran faaliyetlerde (spam, virüs, truva atı vb.) faaliyette bulunamaz.

9.15. SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden, SATICI’nın kontrolünde olmayan ve/veya başka 3. kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine ve/veya diğer içeriklere link verilebilir. Bu linkler, ALICI’ya yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiş olup, herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen internet sitesinde yer alan bilgiler için herhangi bir garanti teşkil etmemektedir.

9.16. İşbu sözleşmede sayılan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden üye, bu ihlalden dolayı şahsen ve cezai olarak sorumlu olacak ve SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Dahası; Bu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal etmesi halinde, SATICI’nın üyelik sözleşmesine aykırılık nedeniyle üyeye karşı tazminat talep etme hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; Mesafeli sözleşme, malın, ürünün kendisinin veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşun satışına ilişkin ise, teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde SATICI’ya bildirimde bulunmak kaydıyla, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanır. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde bu süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından doğan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI işbu sözleşmeyi kabul etmekle cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) gün içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün “Kişiye Ait Olduğu Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma Hakkı kullanılamaz” hükmü işbu sözleşmede düzenlenmiştir. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise iade edilirken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası tarihinde düzenlenen sipariş iadeleri, kurumlar adına İADE FATURASI düzenlenmedikçe tamamlanamaz.)

b) iade formu

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 gün içinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 gün içinde malı iade etmekle yükümlüdür.

e) ALICI’nın kusuru nedeniyle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde mal veya ürünlerin usulüne uygun kullanılması nedeniyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilir.

11. TEMERRÜT DURUMU VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yapması halinde temerrüde düşmesi halinde kart hamili banka ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka yasal yollara başvurabilir; doğacak masraf ve vekalet ücretlerini ALICI’dan talep edebilir ve her halükarda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI gecikmeli ifa nedeniyle SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. borcun.

12. YETKİLİ MAHKEME

işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, Aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde, tüketici sorunları, tüketicinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki hakem heyetine veya tüketici mahkemesine götürülecektir. Parasal limite ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerlidir:

a) Değeri 2.000,00 (ikibin) TL’den az olan uyuşmazlıklarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesi uyarınca ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Kıymeti 3.000,00 (üçbin) TL’den az olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,,

c) Büyükşehir statüsündeki illerde değeri 2.000,00 (iki bin) TL ile 3.000,00 (üç bin) TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılır.

Bu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

13. GEÇERLİLİK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ilişkin ödemeyi yaptığında işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin yerine getirilmesinden önce işbu sözleşmenin ALICI tarafından sitede okunduğuna ve kabul edildiğine dair teyit almak için gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:

ALICI:

TARİH: